1. تكه‌هاي مرغ را در وسط كيسه قرار دهيد و نه چندان محكم ضربه بزنيد تا ضخامت مرغ كمتر شود.
2. با يك چاقوي نوك‌تيز روي هر تكه 6-7 سوراخ عمقي ايجاد كنيد. اگر مقدار سوراخ‌ها خيلي شود، مرغ خيلي خشك و سفت مي‌شود.
3. اين كار هم پختن را راحت مي‌كند و هم تمام بافت مرغ طعم مي‌گيرد.
4. بهتر است بيشتر اين برش‌ها، در قسمت ضخيم‌تر مرغ باشد.
5. روغن و ادويه‌جات را با هم مخلوط كنيد.
7. تكه‌‌هاي مرغ را يكي‌يكي داخل مايه بغلتانيد بايد ظرفي انتخاب كنيد كه تمام مرغ‌ها به طور كامل در مايه باشند.
8. آن بخش از ادويه را هم كه ته‌نشين مي‌شود بين تكه‌هاي مرغ به طور مساوي تقسيم كنيد.
9. از آنجایی که تکه های مرغ ضخیم هستند،لازم است هر طرف آن حداقل 5 دقیقه گریل شود.
10. در طول پخت، تكه‌هاي مرغ را یک بار بیشتر پشت و رو نکنید، چون فرآیند پخت، به خوبی انجام نمی شود.
11. تكه ‌هاي مرغ را قبل از سرو چند دقیقه صبر کنید تا آب داخل گوشت مجددا به بافتش برگردد.