به ماهی ها مقداری کره و خرده نان بزنید.سپس در فر با درجه 400 به مدت 15 الی 20 دقیقه بگذارید یا تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.
آرد و شیر را در کاسه ای مخلوط کرده تا زمانیکه صاف شوند دو دقیقه بجوشانید تا غلیظ شود.پنیر و خردل را به آن اضافه کنید و صبر کنید تا پنیر ذوب شود.سپس با ماهی سرو نمایید.