به ماهی ها نمک و دانه کنجد بزنید و کنجد ها را فشار دهید تا در ماهی ها فرو رود.
سپس در روغن داغ آنها را سرخ کنید به طوریکه چنگالها به راحتی در ماهی ها فرو رود. ماهی ها را از تابه بیرون آورده و گرم نگه دارید.
پیاز و سس سویا را با هم ترکیب کرده 3 دقیقه در تابه گرم کنید سپس روی ماهی ریخته و سرو نمایید.