6 ماده اول را با هم ترکیب کنید و روی سطح ماهی بپوشانید.
فر را در مای 350 تا 400 درجه قرار دهید.سپس ماهی ها را 4 دقیقه در فر گذاشته بعد از آن ماهی ها را بیرون آورده پوست آنها را کنده و به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و مجددا حدود 1 تا 2 دقیقه در فر قرار دهید.
نان ها را با ماهی و هلو،سالسا و آووکادو و خامه ترش پر کنید. فورا سرو کنید.