1.ماكاروني را در آب جوش و كمي نمك بجوشانيد، در آبكش بريزيد و با آب سرد بشوييد و روي حرارت خيلي كم گرم نگه داريد.
2.خامه، آرد، آب، قرص گوشت و فلفل را با هم مخلوط كنيد و كنار بگذاريد.
3.پياز را در كره داغ تفت دهيد، قارچ و سير را اضافه كنيد و 5 دقيقه تفت دهيد
4.سپس به ماكاروني اضافه كنيد و همچنان مخلوط را گرم نگه داريد.
5.خامه را روي حرارت به‌هم بزنيد تا غليظ شود. يك دقيقه به هم بزنيد سپس روي مخلوط ماكاروني بريزيد، زير و رو كنيد،
6.تره را هم بپاشيد و سرو كنيد.