4 ماده اول را در یک کاسه کوچک با هم ترکیب کنید سپس مخلوط را به ماهی ها بزنید.
سوپ و 3 ماده دیگر را در تابه ای بجوشانید ماهی ها را به آن اضافه کرده حرارت را کم کنید ودرب آن را بگذارید و اجازه دهید 10دقیقه بجوشد بعد از آنکه ماهی ها پخته شدند آنها را بیرون بیاورید .فلفل و بقیه مواد را به مایع جوشیده اضافه کنید بعد از 5 دقیقه به همراه ماهیها سرو نمایید.