12 ماده اول را در ظرفی ترکیب کرده و در کیسه ای زیپ دار ریخته ماهی را در آن گذاشته و حدود نیم ساعت در یخچال قرار دهید.گریل را آماده کنید.بعد از نیم ساعت ماهی را از کیسه بیرون آورده و به آن پیاز و فلفل بزنید .سپس حدود 8 دقیقه آن را گریل کنید.