گریل را آماده کنید.
7 ماده اول را با هم ترکیب کنید و با قلم مو روی ماهی ها بزنید سپس ماهی ها را در ظرف پوشیده به اسپری آشپزی و روغن زیتون قرار دهید.15 دقیقه در یخچال نگهدارید.
سپس آن را حدود 10 دقیقه گریل کنید یا تا زمانیکه ماهی ها کبابی شوند.