نان را از وسط نصف کرده ، پنیر را روی قسمت زیرین مالیده ، گوجه فرنگی را به صورت حلقه‌ای برش زده روی پنیرها قرار دهید. سپس ریحان را روی گوجه فرنگی بریزید. قسمت دوم نان را گذاشته و در ساندویچ میکر به مدت 5 دقیقه قرار دهید.

فوت آشپزی:

قرار دادن ساندویچ بیش از 5 دقیقه در ساندویچ میکر باعث می شود آب گوجه فرنگی بیرون بریزد پس ساندویچ را به موقع از دستگاه خارج کنید.

نکته سلامت: ریحان گیاهی معطر و باد شکن، آرامش دهنده اعصاب و نشاط آور است.