1. ابتدا پودر نسكافه و پودر شكر را با هم آسياب كرده و الك مي‌كنيم.
2. پنير خامه‌اي و خامه را با هم مخلوط مي‌كنيم و در حد مخلوط شدن با همزن برقي به هم مي‌زنيم. مخلوط پودر شكر و پودر نسكافه را به مواد اضافه مي‌كنيم و در حد مخلوط شدن مواد را به هم مي‌زنيم.
3. يك حلقه‌( رينگ) با ارتفاع زياد درنظر مي‌گيريم و آن را روي يك بشقاب تخت قرار مي‌دهيم. ليدي فينگر‌ها را همان‌طور كه در تصوير مي‌بينيد دور تا دور رينگ به ديواره تكيه مي‌دهيم و ثابت مي‌كنيم.
4. مقداري از كرم آماده را داخل ظرف ريخته و پخش مي‌كنيم. چند ليدي فينگر را داخل قهوه فرانسه زده و روي كرم مي‌چينيم و دوباره روي آن را با كرم مي‌پوشانيم. اين كار را ادامه مي‌دهيم تا قالب پر شود.
5. آن را به‌مدت 10 تا 12 ساعت داخل يخچال مي‌گذاريم تا خودش را بگيرد. تيراميسو حتما بايد يك شب در يخچال بماند تا لذيذ و آماده مصرف شود.