8 ماده اول را در کاسه ای با هم ترکیب کنید و ماهی را 15 دقیقه در آن قرار دهید. سپس ماهی ها را در فویل پیچیده و در ظرف آغشته به اسپری آشپزی بگذارید .
ظرف را در فر با درجه 350 الی 400 درجه قرار داده تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.
ماهی ها را در ظرفها تقسیم کرده به همراه قاچ لیمو سرو نمایید.