1. فتو چینی را در آب جوش به مدت 10 الي 15 دقيقه بپزید.
2. مرتب تست كنيد تا به مرحله‌اي برسد كه هنوز وسطش ترد باشد، ولي دور آن نرم شده باشد.
3. آبكش کنید.
4. در تابه به نصف ليوان خامه كره را اضافه كنيد و هم بزنید. تا كره ذوب شود سپس آبليمو رو اضافه کنید.
4. فتوچيني را به سس اضافه کنید.
5. بعد پارمزان و رنده پوست ليمو و در آخر نمك و فلفل را به آن‌ها اضافه و همه را هم بزنيد تا سس غلیظ شود، سپس سرو نمایید.