1. نصف پیاز را در روغن داغ تفت دهید.
2. مرغ را به مدت 10 دقیقه تفت دهید.
3. سبزیجات را به ترتیب زمان پخت یکی یکی به مرغ اضافه کنید.
4. سیر، سس سویا و فلفل را در حین پخت به سبزیجات اضافه کنید.
5. فتوچینی پخته و آبکش شده را به مرغ و سبزیجات اضافه کرده وقتی کاملا مخلوط شد، سرو کنید.