1. ابتدا پودر نسكافه و پودر شكر را با هم آسياب كرده و الك مي‌كنيم.
2. پنير خامه‌اي و خامه را با هم مخلوط مي‌كنيم و در حد مخلوط‌شدن با همزن برقي هم مي‌زنيم.
3. نيمي از مخلوط پودر شكر و پودر نسكافه را به مواد اضافه مي‌كنيم و در حد مخلوط شدن مواد را به هم مي‌زنيم.
4. ظرف ترجيحا چيني يا سراميك با ارتفاع نسبتا كم در نظر مي‌گيريم. مقداري از كرم آماده را داخل ظرف ريخته و پخش مي‌كنيم، از مخلوط پودري روي سطح آن الك مي‌كنيم.
5. چند ليدي فينگر را داخل قهوه فرانسه زده و روي كرم مي‌چينيم و دوباره روي آن را با كرم مي‌پوشانيم. اين كار را ادامه مي‌دهيم تا ظرف پر شود.
6. روي ظرف را در نهايت از پودري كه داريم الك كرده و با شكلات تزيين مي‌كنيم. سپس آن را به مدت 10 تا 12 ساعت داخل يخچال مي‌گذاريم تا خودش را بگيرد. حتما تيراميسو بايد يك شب در يخچال بماند تا لذيذ و آماده مصرف شود.