1. یک بسته از پودر ژله را با یک لیوان آب گرم مخلوط می‌کنیم و هم می‌زنیم تا شفاف شود.
2. يک لیوان شیر سرد اضافه می‌کنیم تا ژله مات شود و هم می‌زنیم و در قالب می‌ریزیم و در یخچال می‌گذاریم تا ژله ببندد( می‌توان از یک لیوان آب سرد نیز استفاده کرد اما با استفاده از شیر چون ژله مات می‌شود زیبا‌تر و خوشمزه‌تر است همچنین شیر یا محلول ژله نباید داغ باشد تا شیر ببرد).
3. بسته دیگر از پودر ژله را که بهتر است از رنگ دیگری باشد با یک لیوان آب گرم مخلوط می‌کنیم و هم می‌زنیم تا شفاف شود. سپس یک لیوان آب سرد اضافه می‌کنیم.
4. ژله اولی را که در یخچال گذاشته بودیم وقتی که سفت شد بیرون می‌آوریم و ژله دومی را روی آن می‌ریزیم و دوباره در یخچال قرار می‌دهیم تا ببندد.
5. وقتی که ژله درست شد قالب را برای چند ثانیه در یک ظرف آب داغ قرار می‌دهیم و خارج می‌کنیم. سپس در ظرف مورد نظر ژله را برمی‌گردانیم.