1. شير، خامه و توت‌فرنگي را در مخلوط كن ريخته و هم بزنيد تا كاملا حالت نرم پيدا كند.
2. آناناس‌‌ها را ريز خرد كرده و داخل ليوان بريزيد.
3. مايه را داخل ليوان بريزيد و نوش جان كنيد.