1. شكر، كاكائو و دارچين را با هم ترکیب می کنیم. شیر را اضافه می کنیم. آن‌را روی حرارت می گذاریم تا به جوش آيد تا زمانی که شکر حل شود.
2. از روی حرارت بر می داریم. شکلات و وانیل، را اضافه می کنیم و می گذاریم تا سرد شود.