شير، شكر، كدو تنبل و تخم‌مرغ را با هم ترکیب می کنیم. نان، را به آن اضافه می کنیم و مخلوط رادر ظرف پخت که آغشته به اسپری پخت و پز است می‌ریزیم. روی آن‌را با فویل، می پوشانیم و به‌مدت 30 دقیقه تا 4 ساعت در یخچال می گذاریم.
سپس ظرف را در آب گرم می گذاریم و در فر با حرارت 350 درجه به مدت 25 دقیقه در فر می گذاریم و با نان ​​گرم و در حدود 1 قاشق شربت و 1 و 1/2 قاشق چای‌خوری گردو آن‌را تزیین می کنیم.