1. موز را پوست كنده، برگ‌هاي فيساليس را نيز از آن جدا مي‌كنيم. تمامي مواد را در ميكسر ريخته و چند دقيقه با هم ميكس مي‌كنيم تا تكه‌هاي يخ نيز باقي نمانند.
2. اگر احساس كرديم اسموتي خيلي سرد است و تكه‌هاي يخ در آن حل نمي‌شود حتما آن را از صافي مي‌گذرانيم و داخل ليوان‌هاي تك نفره سرو مي‌كنيم.
3. براي تزيين روي اسموتي از مقداري آب انبه و فيساليس استفاده مي‌كنيم.