1. ماست، را با 3/4 فنجان شکرو سودا ترکیب کنید تا زمانی که شکر حل شود. بعد آن‌را در فریزر می گذاریم تا یخ بزند.
2. تمشک و باقی مانده 1/4 پیمانه شکر رابا ماست یخ زده ترکیب می کنیم و به مدت 1 ساعت در دمای اتاق می گذاریم تا نرم شود.