1. پنیر خامه‌ای را روی تکه کیک می گذاریم.
2. کیک را در فر با حرارت 350 درجه تا 400 درجه به مدت 2 تا 3 دقیقه می گذاریم. سپس با خامه و توت تزیین می کنیم و فورا سرو کنید.