1. ماست، کاکائو و عسل را با هم ترکیب می کنیم و با تمشک آن‌را تزیین می کنیم.