آب رابه جوش بیاورید نخود فرنگی را به ان اضافه می کنیم و با برگ نعناع،نمک میکس کرده وبا کراکر سرو می کنیم.