1.سرکه، سس گرم، روغن، سیر، و فلفل و آوکادو را با هم مخلوط می کنیم.
2.نخود و ذرت ونخود فرنگی، ذرت، پیاز، گشنیز، و گوجه فرنگی و نمک را به آوکادو اضافه می کنیم.مخلوط نخود رابا تراشه نان و کلم سرو می کنیم.