6 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم بعد در شکلات ریخته وروی اب جوش می گذاریم تا ذوب شود می گذاریم سرد شود انرا در یک فنجان قهوه خوری،می ریزیم و 12 ساعت در یخچال می گذاریم تا ببندد.