1. خامه را می زنیم تا بسیار صاف شود. بعد در کاسه کم عمق می ریزیم.
2. توت‌ها را نصف می کنیم.
3. عسل و لیمو را با هم ترکیب می کنیم و 30 ثانیه درمایکروویو می گذاریم.
4. عسل را روی توت ها می ریزیم و با خامه سرو می کنیم.