1. کره را روی نان می مالیم و آن‌را تست می کنیم.
2. یک تکه از شکلات را در مرکز هر یک از نان برشته می گذاریم تا شکلات ذوب، شود.
3. آن‌را در بشقاب می گذاریم و با توت فرنگي، نعناع تزیین می کنیم.