1. شیر تبخیر شده و 1 و 1/2 فنجان آب را بجوش می آوریم. شکر، را اضافه کرده تا حل شود.
2. مخلوط شیر را در برنج و نمک و کشمش و جوز بریزید و آن را گرم سرو کنید.