1. آماده‌كردن اين اسموتي نيز مانند تمام اسموتي‌هاي ديگر كار بسيار ساده‌اي بوده به اين شكل كه تمام مواد را داخل ميكسر مي‌ريزيم.
2. وقتي كاملا يك‌دست شدند آن‌ها را بين ظرف‌هاي تك‌نفره تقسيم كرده با يك قاشق بستني و توت سياه تزيين مي‌كنيم.