1. ابتدا بستني وانيلي را از فريزر بيرون مي‌گذاريم تا به حالت كرم مانند و شل درآيد.
2. كيك شكلاتي خردشده را داخل بستني مي‌ريزيم،‌ پودر فندق را نيز به آن اضافه مي‌كنيم. همه را با هم مخلوط كرده و دوباره داخل فريزر مي‌گذاريم. بهتر است ظرفي كه با آن بستني را فريز مي‌كنيم فلزي باشد كه سرما را به خودش بگيرد.
3. طالبي‌ها را به شكل كنگره‌‌دار از وسط نصف كرده داخل آن را كاملا خالي مي‌كنيم.
4. وقتي بستني خودش را گرفت كه حدودا 6 تا 8 ساعت طول مي‌كشد آن را با اسكوپ داخل طالبي قرار مي‌دهيم و روي آن را با سس شكلات، چري‌گلاسه و چيپس شكلات تزيين مي‌كنيم.