برنج، شکر، نمک و 1 لیوان شیر بادام را با هم ترکیب می کنیم و روی حرارت کم، می گذاریم تا شیر بادام جذب شود. 5 فنجان شیر بادام، را در یک زمان اضافه کنید، تا زمانی که سس بسیار غليظ شود. اجازه دهید سردشود و با گیلاس سرو کنید.