شکر، 1 فنجان آب و شربت ذرت را روی حرارت می گذاریم تا زمانی که شکر ذوب شود. ریحان را اضافه کرده و از روی حرارت بر می داریم. 2 فنجان آب و 1 قاشق غذاخوری پوست لیمو را با آن ترکیب کرده آن را از صافی عبور می دهیم و در فریزر می گذاریم و بعد آن را سرو می کنیم.