تمام مواد رو با هم می ریزم توی غذاساز و خوب میکس می‌کنیم و بعد می‌ریزیم تو ظرف شیشه‌ای دردار و وقتی خواستیم در آورده و نوش جان می‌کنیم.