1. زغال اخته، شكر، آرد، پوست پرتقال و پوست ليمو را با هم ترکیب می کنیم. تابه را آغشته به اسپری پخت، کرده و آن را با کاغذ مومی بپوشانید. ته ظرف را با مخلوط زغال اخته پر کنید.
3. آرد، آرد ذرت، بیکینگ پودر و نمک را با هم ترکیب کرده شهد و مواد باقی مانده را با هم مخلوط کرده مخلوط شهد را به مخلوط آرد، اضافه می کنیم و در تابه می ریزیم و در 350 درجه به مدت 50 دقیقه در فر می گذاریم.
4. نان را از قالب در می آوریم و سرو می کنیم.