1. شكر و كره را به جوش بیاورید.
2. خامه را اضافه کرده پودر شکر و وانیل را در آن می ریزیم. 7 تا 10 دقیقه آن را مخلوط می کنیم تا زمانی که غليظ شود و با نمک دریا آن را تزیین می کنید.