1. ابتدا يك سینی بزرگ برداريد و طبق ترتیب زیر آن‌ها را بچینید.
2. سوسیس، پنیر، گوجه، پیاز، فلفل قرمز و ماهی را به ترتیب بچینید.
3. ذرت‌ها و زیتون‌ها را وسط سینی بگذارید.
4. ساقه‌های کرفس را برداريد و از وسط به دو نیم کنید. سپس از طول آن‌ها را قاچ کنید.
5. کرفس‌ها را بین هر ردیف بچینید.
6. کمی نمک روی مواد بريزيد و روغن زیتون را قطره قطره روی تمام مواد پخش کنید.
7. روی آن را بپوشانید و در یخچال بگذارید. پس از مدتی چاشنی‌ها غذا را طعم دار کنيد و می توانید آن را سرو کنید.