1-نودل را پخته و 3 قاشق از مایع آن را در کناری ذخیره کنید.
2-در دیگی بزرگ همه مواد ریخته و حرارت دهید تا داغ شوند.
3-نودل را به همراه مایع آن به دیگ اضافه کرده سرو نمایید.