1. پاپ کورن‌ها را در یک کاسه بزرگ بریزید.
2. بقیه مواد را با هم مخلوط کنيد.
3. مخلوط به دست آمده را روی ذرت‌ها بریزید تا آن را کاملا آغشته کند.