1- سركه، روغن، پونه، نمك، فلفل و سير را با هم با یک همزن در یک کاسه مخلوط کنید.
2-کدو و باقی مواد را در یک کاسه بزرگ دیگر ترکیب کنید و آن را با مخلوط بالا یکی کنید.
3-با نودل كه پخته و آبكش نموده ايد سرو نمایید.