1- سس مارینارا و شامی کباب را در تابه ریخته و حدود 12 الی 15 دقیقه حرارت دهید.
2-در همین حال نودل را طبق دستور روی بسته آن بپزید و آن را به همراه شامی کباب سرو نمایید.