شربت گل رز، تمشک لیکور و شکر را در یک پارچ باهم مخلوط کنید، مواد داخل پارچ را هم بزنید تا شکر حل شود، و سپس میوه ها را اضافه کنید.
پارچ را حداقل 1 ساعت تا 1 روز در یخچال قرار دهید. درست قبل از سرو کردن آب گازدار را به نوشیدنی بیافزایید.