1. بادمجان‌ها را بعد از پوست کندن، مکعبی خرد کنيد.
2. نمک بزنيد و در آبكش بگذاريد.
3. پیاز و سیر خرد‌شده را با روغن زیتون تفت دهيد.
4. زردچوبه بزنيد.
5. بادمجان‌ها را بشوييد و خشک کنيد.
6. درون پياز بريزيد و تفت بدهيد.
7. گوجه‌های خرد‌شده را اضافه كنيد.
8. سبزی خشک و نمک و فلفل اضافه كنيد.
9. آبغوره و کمی آب اضافه كنيد، در را ببنديد و اجازه دهيد بپزد.
10. در آخر کمی گلپر بزنيد.
11. نه خیلی آبدار و نه خیلی خشک از روي حرارت برداريد.