1. برنج را از شب پیش خیس کنید.
2. صبح، آب آن را خالی کنيد. آن را خشک کنید.
3. برنج را آسیاب کنید.
4. ظرفی را برداريد، داخل آن آب بریزید و روی اجاق قرار دهید.
5. بعد از ۵ دقیقه به آن بادام هندی آسیاب‌شده،‌ نارگیل، پودرهل و شیره قند اضافه کنید.
6. وقتی شروع به جوشیدن‌ کرد برنج آسیاب‌شده را به آن اضافه کنید.
7. آن را مخلوط کنید. خواهید دید که کمی نرم می شود.
8. گاز را خاموش کنید. بگذارید تا غذا سرد شود.
9. بعد کمی روغن در سینی فر بريزيد،‌ آن را پخش کنید. مخلوط آماده را داخل آن بریزید.
10. روی آن روغن بریزید و به مدت ۳۰ دقیقه داخل فر بگذارید.