*. میوه ها و کمپوت آناناس را به قطعات ریز خرد کرد ه و آب کمپوت یا آب پرتقال ( د ر صورت نبود کنستانتره) را اضافه می‌کنیم.
*. همه مواد را د ر کاسه ای ریخته و مخلوط می کنیم. می توانیم با این سالاد د ر مهمانی ها از میهمانان، پذیرایی کنیم.
*. تهیه این سالاد، هنگامی که میوه های د رشت برای پذیرایی د ر منزل موجود نیست یا به مقدار کم وجود دارد.
*. روش بسیار جالبی برای پذیرایی است و چون محتوی مایعات است، رفع عطش می کند و بسیار لذیذ است.
*. اگر مطابق د ستور فوق عمل کرد ید و این سالاد به ذائقه شما ترش آمد، می توانید کمی شکر نیز به آن اضافه کنید.