1. كره، شكر و عسل را در دماي كم ‌آب كنيد.
2. مواد را از روي شعله‌ برداشته جوپرك و نمك را اضافه كرده و مخلوط كنيد.
3. قالب مستطيل شكلي را چرب كرده و مخلوط را در قالب ريخته و به سمت پايين سفت فشار دهيد.
4. اين دسر را به‌مدت 30 -20 دقيقه در دماي 180 درجه سانتي‌گراد در فر بگذاريد تا قهوه‌اي شود و بعد از خنك‌شدن به‌صورت مربعي برش دهيد.
5. شكلات را روي حرارت غيرمستقيم آب كرده و اوت بارها را در شكلات خرد كرده بگذاريد تا سفت شود.