1. ابتدا بيسكويت‌ كرم‌دار را پودر كرده و بادام زميني تست‌ شده را به شكل نيم‌كوب خرد مي‌كنيم و با پودر گردو به پودر بيسكويت اضافه كرده و مخلوط مي‌كنيم.
2. مارگارين را روي حرارت غيرمستقيم ذوب و به مواد اضافه مي‌كنيم، شكر را از قبل روي حرارت مستقيم و زياد كارامل مي‌كنيم و شير عسلي را به آن اضافه مي‌كنيم.
3. در اين مرحله نصف استكان آب جوش به كارامل اضافه مي‌كنيم.
4. سس كارامل حاصل را به مواد اضافه كرده همه را با هم مخلوط مي‌كنيم و داخل يك ظرف پيركس مستطيل يا قوطي فلزي كه از قبل كف آن را فويل كشيده و چرب كرده‌ايم، مي‌ريزيم.
5. اسلايس را به مدت 6 تا 8 ساعت داخل يخچال مي‌گذاريم تا خودش را بگيرد بعداز يخچال بيرون مي‌گذاريم و دوباره حدود 10 ساعت اجازه مي‌دهيم بيرون يخچال بماند.
6. آن را با كاردي تيز برش داده و داخل ظرف مورد نظر مي‌چينيم.