1. خامه، شکر، شیر و کره را مخلوط کرده تا به جوش بیاید.
2. می گذاریم کمی سرد شود. بعد ذرت، تراشه های شکلات، آبنبات و بادام زمینی را ترکیب می کنیم تا شکلات ذوب شود. مخلوط را حداقل به مدت 2 ساعت به حال خود می گذاریم.
3. شکلات ها را ذوب می کنیم و مخلوط را در آن می غلتانیم.