1. فندق را در ورق پخت می گذاریم و در 350 درجه به مدت 20 دقیقه، در فر گذاشته تا تست شود. بعد فندق را ریز ریز کرده و با گیلاس و زنجبیل ترکیب می کنیم.
2. شکلات را ذوب می کنیم و به مخلوط اضافه کرده و آن را در یک ظرف می ریزیم و روی آن را با فویل، پوشانده و 1 ساعت در یخچال می گذاریم و آن را به قطعات کوچک تقسیم کرده و فورا سرو کنید.