1. ابتدا فر را با دمای ۳۵۰F - ۱۷۶C گرم كنيد.
2. ظرفی را به ابعاد ۲۳ در ۱۳ سانتی‌متر را با روغن چرب كنيد.
3. مواد را درون کاسه‌ای بريزيد و با دست ورز دهيد، تا با هم مخلوط شوند.
4. ظرف چرب‌شده را با موادی که آماده کرده‌ايد پر كنيد.
5. ظرف را در طبقه بالای فر قرار دهيد، وقتي دور مواد سفت شد بعد ظرف را در طبقه وسط فر بگذاريد.
6. دما را روی درجه ۱۶۰F - ۷۱C تغییر دهيد.
7. بعد از ۱ ساعت تا ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه غذا آماده می شود.
8. ظرف را از فر خارج کنيد. بعد از ۱۵ دقیقه آماده میل کردن می باشد.