1. ابتدا ريواس‌ها را كاملا با آب بشوييد و با چاقو پوست آن را بكنيد و مغز داخلي آن كه كاملا از پوسته خارجي جدا كرده‌ايد و مغز سفيد آن را به تكه‌هاي كوچك 8 سانتي‌متري برش بزنيد.
2. سپس ريواس‌هاي خردشده را در ظرف موردنظر بريزيد و شكر را به آن اضافه كنيد. شكر و ريواس را مخلوط كنيد تا كاملا ريواس‌ها به شكر آغشته شوند.
3. اين مخلوط را 24 ساعت بدون حرارت در ظرف و بيرون از يخچال( خيلي گرم نباشد) نگه داريد و هر 6 ساعت يك بار آن را هم بزنيد تا شكر كاملا به شيره و شهد تبديل شود.
4. بعد از 24 ساعت شربت ريواس را از صافي رد كنيد.
5. اگر بعد از يك شبانه روز هنوز شكر در داخل ظرف مانده است مي‌توانيد آن را كمي حرارت دهيد تا به شربت تبديل شود.
6. شربت آماده مصرف است. اين شربت در هنگام استفاده بايد با آب رقيق شود و در يخچال نگهداري شود.